För att kunna övningsköra privat måste båda den som ska vara elev och handledaren gå en kurs på 3 timmar(180 minuter, pauser oräknat).
Kravet slopas på att elev och handledare måste genomgå introduktionsutbildning vid privat övningskörning tillsammans. Detta gäller för behörighet “B”. Elev och handledare kan alltså gå utbildningen var för sig men båda måste gå introduktionsutbildningen för att få övningsköra privat.

Ändringarna började gälla den 1 september 2010.
Den som redan har gått en introduktionsutbildning före den 1 september 2010 behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig. Utbildningen är giltig i 5 år från det  datum den genomfördes.
Det är nödvändigt att ha med sig giltig svenskt legitimation tex pass, id-kort,  körkort.

För att godkännas som handledare ska du:
– Ha körkort för det fordon som övningskörning avser och ha haft det under sammanlagt minst 5 av de senaste 10 åren.
– Ha gått en introduktionsutbildning.

Både elev och handledare ska kunna legitimera sig vid kurs tillfället. Vi rapporterar in deltagande elektroniskt direkt till Transportstyrelsen för varje deltagande efter genomförd kurs.

Kostnaden för kursen är 450kr/deltagare.

Betalningen sker via Bg-Nummer 787-1940,swish till 0707108341 eller kontant på plats .